Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1837)

Page 5 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11837.05.28Męcina Wielka42Helena StopaCatholicfemaleGregorius StopaMaria Staszczak
21837.06.12Męcina Wielka83Justina JuszczakCatholicfemaleBasilius JuszczakAnna Juszczak
31837.08.05Męcina Wielka48Helena HerrmannCatholicfemaleGregorius HerrmannPraxedis Murianka
41837.09.01Męcina Wielka48Maria HermannCatholicfemaleJacobus HermannEva Suchanycz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00005.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.