Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1837)

Page 60 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11837.02.19Rozdziele59Michael Tylawski20Pelagia Wozniak14Joannes TylawskiMaria DraganJoannes WozniakAnna Dyki
21837.02.26Rozdziele9Stephanus Tylawski24Eva Frincko18Joannes TylawskiAnastasia DraganThimotheus FrinckoMaria Hałunizaky?
31837.02.26Rozdziele61Lucas Pregnar21Eva Dragan24Simeon PregnarPelagia DudraAndreas DraganMaria Hoc
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00060.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.