Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1838–1839)

Page 62 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11838.02.18Męcina Wielka3Damianus Szopa25Helena Juszczak15Joannes SzopaAnna DraganAthanasius JuszczakMaria Pristasz
21838.02.25Męcina Wielka29Damianus Młynar26Pelagia Kaczmarczyk18Thomas MłynarMaria MuriankaMacarius KaczmarczykMaria Zywan
31838.11.04Męcina Wielka54Basilius Borsuk22Rosalia Paryłowski20Gregorius BorsukAnna LepakAthanasius ParyłowskiAnastasia Zywan
41839.02.10Męcina Wielka67Ignatius Mizik39YesBarbara Juszczak31Andreas MizikMaria PirogBasilius JuszczakTatianna Grabania
51839.02.12Męcina Wielka69Adalbertus Belezyk27Anna Zywan20Valentinus BelezykAgatha NimakBasilius ZywanMaria Borsuk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00062.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.