Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1838–1839)

Page 68 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11838.11.04Rozdziele33Gregorius Grabania21Anastasia Borsuk16Basilius GrabaniaMaria HolutaJoannes BorsukMaria Pyrz
21838.11.04Rozdziele50Basilius Tarbay33Maria Hawrylak31Joannes TarbayMaria RewakAlexius HawrylakAnna Dudra
31838.11.11Rozdziele21Theodorus Kaczur18Pelagia Kołodiyczyk20Joannes KaczurCatharina DraganJoannes KołodiyczykHelena Kunicki
41839.02.10Rozdziele24Josephus Łanca18Rosalia Tylawski17Joannes ŁancaMaria TylawskiAlexius TylawskiMaria Karlak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00068.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.