Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1837)

Page 7 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11837.01.01Męcina Wielka19Ignatius FrinckoCatholicmalePetrus FrinckoHelena Prystasz
21837.01.09Męcina Wielka39Macarius KrukCatholicmale? ?Eva Kruk
31837.01.13Męcina Wielka6Tatianna PyrzCatholicfemaleJoannes PyrzRosalia Pyrz
41837.02.01Męcina Wielka48Anna FrinckoCatholicfemaleBasilius FrinckoMaria Chymczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00007.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.