Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1840)

Page 71 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11840.02.23Rozdziele3Daniel Bajus18Pelagia Pyrz14 1/2Theodorus BajusAnastasia CieplikTheodor PyrzMaria Kaczmarczyk
21840.03.01Rozdziele46Joannes Grabania39YesAnna Dudra22Mathias GrabaniaAnna HerrmanJoannes DudraAnna Tylawski
31840.11.23Rozdziele7Paulus Pregnar21Pelagia Dragan17Joannes PregnarAhaphia TylawskiMarcus DraganAnastasia Wozniak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00071.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.