Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1837)

Page 79 of dataset 142_6925
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11837.07.08Wapienne33Joannes KołtkoCatholicmale56Naturalis
21837.09.26Wapienne7Petrus SzopaCatholicmale70Naturalis
31837.12.05Wapienne13Maria PrystaszCatholicfemale2dOrdinariaMichael PrystaszAnna Chomkowisz
41837.12.07Wapienne8Maria StopaCatholicfemale50NaturalisMathias Stopa
51837.02.11Pstrążne17Gregorius TchorikCatholicmale1/52NaturalisGabriel TchorikKopcza
61837.05.28Pstrążne7Joannes TylawskiCatholicmale54Ordinaria
71837.08.16Pstrążne22Eva SzpakCatholicfemale48NaturalisMichael Szpak
81837.01.13Rozdziele59Andreas BajusCatholicmale4 1/2OrdinariaJoannes BajusAnna Tylawski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00079.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.