Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1837)

Page 81 of dataset 142_6925
No.Death
Date
Burial
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FamilyNotes
11837.02.20Rozdziele1Triphon GrabaniaCatholicmale1/2NaturalisMother: Irina Grabania
21837.02.23Rozdziele13Pelagia KaczurCatholicfemale9OrdinariaFather: Basilius Kaczur
Mother: Anna Frincko
Extended parental information. Mother's father is Simeon Frincko.
31837.03.12Rozdziele39Josephus WozniakCatholicmale22NaturalisMother: Hedviga Swinarek
41837.03.29Rozdziele22Euphimia FrinckoCatholicfemale64OrdinariaSpouse: Basilius Frincko
51837.05.02Rozdziele26Stephanus JakimikCatholicmale63Naturalis
61837.06.26Rozdziele62Theodorus PrzybyłaCatholicmale1/2OrdinariaFather: Joannes Przybyła
Mother: Anastasia Tylawski
71837.07.28Rozdziele3Joannes CieplkCatholicmale2 1/2NaturalisFather: Joannes Cieplik
Mother: Maria Dragan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00081.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.