Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1837)

Page 82 of dataset 142_6925
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11837.09.06Rozdziele45Eva HolutkaCatholicfemale72Naturalis
21837.09.09Rozdziele24Alexius WancaCatholicmale1/2OrdinariaJoannes WancaMaria Wozniak
31837.12.09Rozdziele23Petrus DziadokCatholicmale21NaturalisJoannes DziadokMaria Szczerba
41837.12.15Rozdziele36Maria DraganCatholicfemale65OrdinariaHotz Dragan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00082.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.