Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1838–1840)

Page 90 of dataset 142_6925
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11840.01.29Pstrążne4Anna KopczaCatholicfemale23NaturalisJoannes KopczaAnna Szopa
21840.03.01Pstrążne20Stephanus SzpakCatholicmale60Ordinaria
31840.04.09Pstrążne2Lucas ProkipCatholicmale2 1/2NaturalisSimeon ProkipAnna Tylawski
41840.11.12Pstrążne22Michael SzpakCatholicmale50Ordinaria
51838.01.05Rozdziele42Stephanus DraganCatholicmale7/52NaturalisSimeon DraganAnna Prokipczak
61838.02.14Rozdziele46Rosalia GrabaniaCatholicfemale9/12OrdinariaJoannes GrabaniaAnna Telep
71838.03.01Rozdziele12Jacobus TylawskiCatholicmale66Naturalis
81838.03.01Rozdziele11Theodorus TylawskiCatholicmale3/365OrdinariaBasilius TylawskiAnna Bajus
91838.04.20Rozdziele22Maximilanus MichalczakCatholicmale44Ordinaria
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00090.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.