Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1823-1850

Return to phlonx.com
 

No metrical data to display

Page 1 of dataset 2069_2
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/a236f211c300fca9dad7f9d340a46f15c228be415b1f3a579a3a51ad1f1f9ddf_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.