Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, Births 1784-1821, Marriages 1784-1846, Deaths 1784-1835

Return to phlonx.com
 

Birth records (1816)

Page 45 of dataset 2069_5
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11816.11.03Rozdziele22Eva FrinckoCatholicfemaleJoannes FrinckoAnastasia Dudra
21816.12.01Rozdziele59Michael TelawskiCatholicmaleJoannes TelawskiMarianna Dragan
31816.12.11Rozdziele38Anna TelawskiCatholicfemaleJoannes TelawskiEva Szopa
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/2069/0/0/5/56_2069_0_0_5_0045.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.