Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, Births 1784-1821, Marriages 1784-1846, Deaths 1784-1835

Return to phlonx.com
 

Birth records (1820)

Page 48 of dataset 2069_5
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11820.02.15Rozdziele23Thecla DziadokCatholicfemaleJoannes DziadokMarianna Szerba
21820.02.18Rozdziele14Thecla KarlakCatholicfemaleJoannes KarlakMarianna Dudra
31820.02.22Rozdziele29Romanus DraganCatholicmaleBasilius DraganAnna Dragan
41820.02.26Rozdziele26Simeon AleysiukCatholicmaleStephanus AleysiukEphimia Kopcza
51820.03.15Rozdziele13Alexius KaczurCatholicTheodorus KaczurMarianna Frincko
61820.03.20Rozdziele39Alexius WozniakCatholicmaleJoannes WozniakAnna Dyky
71820.03.25Rozdziele11Stephanus TelawskiCatholicmaleJoannes TelawskiMarianna Bazylewicz
81820.03.27Rozdziele16Cicillus KocurCatholicmaleIllegitimate? ?Barbara Kocur
91820.04.01Rozdziele50Jacobus HawrylakCatholicmaleAlexius HawrylakAnna Frincko
101820.04.11Rozdziele24Josaphat ŁancaCatholicmaleJoannes ŁancaMarianna Telawska
111820.04.22Rozdziele30Gregorius CapCatholicmaleJoannes CapEva Sembrat
121820.05.02Rozdziele63Eudocia CapCatholicfemalePantelemonus CapAnna PzybyłoMother and father are switched.
131820.05.04Rozdziele21Theodorus KaczurCatholicmaleKaczur KaczurKatarina Dragan
141820.05.08Rozdziele54Thomas BubniakCatholicmaleAdalbertus BubniakTatianna BarszczSee Note 10 for a discussion of the illegitimacy of Adalbert's children.
151820.07.24Rozdziele33Cosma ?Catholicmale? ?Maria Telawski
161820.08.21Rozdziele9Petrus TelawskiCatholicmaleTelawski TelawskiAnastasia Dragan
171820.09.01Rozdziele71Mathias KaczurCatholicmaleJoannes KaczurThecla Telawski
181820.10.08Rozdziele30David CapCatholicmale? CapMelania Cap
191820.12.01Rozdziele17Basilius DraganCatholicmaleMarcus DraganAnastasia Wozniak
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/2069/0/0/5/56_2069_0_0_5_0048.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.