Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, Births 1784-1821, Marriages 1784-1846, Deaths 1784-1835

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1784)

Page 55 of dataset 2069_5
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11784.07.21Rozdziele40Gregorius Mizik60YesAgaphia Kuncicha50Yes
21784.11.03Rozdziele21Nicolaus Tinder20Maria Telepka17
31784.11.04Rozdziele3Stephanus Ciepły24Maria Borsuczka22
41784.11.21Rozdziele34Bazylius Grabania22Maria Pizycha15
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/2069/0/0/5/56_2069_0_0_5_0055.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.