Joannes Bubniak

SNUM: 3973


Spouses

Catharina Bubniak [3974]


Children

Adalbert Bubniak [3896] (1793 - 1832) (6 children)


Joannes Bubniak [3973]
 

1 spouse 1 childNotes: