Catalog of Galician Metrical Records

Return to phlonx.com
 

Available datasets

Records indexed or in progress.
Dataset Parish Villages Dates Record types Catalog Source (link to external archives)
142_6924 Męcina Wielka Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne 1784-1836 Births, Deaths, Marriages
Browse 4890 indexed records in 453 pages
Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl: Copies of record books of the Męcina Wielka parish with the branches Pstrążne, Rozdziele, and Wapienne (Gorlice deanery); 1784-1836
 
Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu: Kopie ksiąg metrykalnych parafii Męcina Wielka z filiami Pstrążne, Rozdziele, Wapienne (dekanat Gorlice); 1784-1836
142_6925 Męcina Wielka Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne 1837-1859 Births, Deaths, Marriages
Browse 3006 indexed records in 463 pages
Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl: Copies of record books of the Męcina Wielka parish with the branches Pstrążne, Rozdziele, and Wapienne (Gorlice deanery); 1837-1859
 
Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu: Kopie ksiąg metrykalnych parafii Męcina Wielka z filiami Pstrążne, Rozdziele, Wapienne (dekanat Gorlice); 1837-1859
2069_5 Męcina Wielka Rozdziele Births 1784-1821, Marriages 1784-1846, Deaths 1784-1835 Births, Deaths, Marriages
Browse 74 indexed records in 118 pages
Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl: Book I Rozdziele: Births 1784-1821, Marriages 1784-1846, Deaths 1784-1835
 
Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu: Tomus I Rozdziele: Natorum 1784-1821, Copulatorum 1784-1846, Mortuorum 1784-1835
2069_3 Męcina Wielka Rozdziele 1821-1834 Births
Browse 54 indexed records in 21 pages
Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl: Book II Rozdziele: Births 1821-1834
 
Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu: Tomus II Rozdziele: Natorum 1821-1834
1149_5 Męcina Wielka Rozdziele 1834-1870 Births
Browse 50 indexed records in 67 pages
State Archives in Rzeszów, Sanok branch: Vital statistics files of the Greek Catholic Parish in Męcina Wielka: Book of births for the village of Rozdziele, 1834-1870
 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku: Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Męcinie Wielkiej: Księga urodzeń dla miejscowości Rozdziele, 1834-1870
1149_6 Męcina Wielka Rozdziele 1846-1902 Marriages
Browse 13 indexed records in 29 pages
State Archives in Rzeszów, Sanok branch: Vital statistics files of the Greek Catholic Parish in Męcina Wielka: Book of marriages for the village of Rozdziele, 1846-1902
 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku: Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Męcinie Wielkiej: Księga małżeństw dla miejscowości Rozdziele, 1846-1902
1149_7 Męcina Wielka Rozdziele 1835-1902 Deaths
Browse 553 indexed records in 68 pages
State Archives in Rzeszów, Sanok branch: Vital statistics files of the Greek Catholic Parish in Męcina Wielka: Book of deaths for the village of Rozdziele, 1835-1902
 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku: Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Męcinie Wielkiej: Księga zgonów dla miejscowości Rozdziele, 1835-1902
1149_8 Męcina Wielka Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne 1873-1879 Births, Deaths, Marriages
Browse 52 indexed records in 102 pages
State Archives in Rzeszów, Sanok branch: Vital statistics files of the Greek Catholic Parish in Męcina Wielka: Book of births, marriages, and deaths for the villages of Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne, 1873-1879
 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku: Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Męcinie Wielkiej: Księga urodzeń, małzeństw i zgonów dla miejscowości Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne, 1873-1879
1149_9 Męcina Wielka Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne 1881-1889 Births, Deaths, Marriages
Browse 127 indexed records in 113 pages
State Archives in Rzeszów, Sanok branch: Vital statistics files of the Greek Catholic Parish in Męcina Wielka: Book of births, marriages, and deaths for the villages of Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne, 1881-1889
 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku: Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Męcinie Wielkiej: Księga urodzeń, małzeństw i zgonów dla miejscowości Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne, 1881-1889
1149_10 Męcina Wielka Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne 1890-1897 Births, Deaths, Marriages
Browse 69 indexed records in 128 pages
State Archives in Rzeszów, Sanok branch: Vital statistics files of the Greek Catholic Parish in Męcina Wielka: Book of births, marriages, and deaths for the villages of Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne, 1890-1897
 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku: Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Męcinie Wielkiej: Księga urodzeń, małzeństw i zgonów dla miejscowości Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne, 1890-1897
1149_11 Męcina Wielka Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne 1898-1906 Births, Deaths, Marriages
Browse 22 indexed records in 117 pages
State Archives in Rzeszów, Sanok branch: Vital statistics files of the Greek Catholic Parish in Męcina Wielka: Book of births, marriages, and deaths for the villages of Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne, 1898-1906
 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku: Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Męcinie Wielkiej: Księga urodzeń, małzeństw i zgonów dla miejscowości Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne, 1898-1906
142_6841 Pielgrzymka Pielgrzymka, Huta Samoklęska, Kłopotnica 1784-1809 Births, Deaths, Marriages
Browse 22 indexed records in 279 pages
Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl: Copies of record books of the Pielgrzymka parish with branches Huta Samoklęska, Kłopotnica (Dukla deanery); 1784-1809
 
Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu: Kopie ksiąg metrykalnych parafii Pielgrzymka z filiami Huta Samoklęska, Kłopotnica (dekanat Dukla); 1784-1809
142_6842 Pielgrzymka Pielgrzymka, Huta Samoklęska, Kłopotnica 1810-1836 Births, Deaths, Marriages
Browse 23 indexed records in 321 pages
Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl: Copies of record books of the Pielgrzymka parish with branches Huta Samoklęska, Kłopotnica (Dukla deanery); 1810-1836
 
Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu: Kopie ksiąg metrykalnych parafii Pielgrzymka z filiami Huta Samoklęska, Kłopotnica (dekanat Dukla); 1810-1836
142_6843 Pielgrzymka Pielgrzymka, Huta Samoklęska, Kłopotnica 1837-1846 Births, Deaths, Marriages
Browse 12 indexed records in 279 pages
Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl: Copies of record books of the Pielgrzymka parish with branches Huta Samoklęska, Kłopotnica (Dukla deanery); 1837-1846
 
Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu: Kopie ksiąg metrykalnych parafii Pielgrzymka z filiami Huta Samoklęska, Kłopotnica (dekanat Dukla); 1837-1846
142_6844 Pielgrzymka Pielgrzymka, Huta Samoklęska, Kłopotnica 1847-1871 Births, Deaths, Marriages
Browse 9 indexed records in 277 pages
Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl: Copies of record books of the Pielgrzymka parish with branches Huta Samoklęska, Kłopotnica (Dukla deanery); 1847-1871
 
Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu: Kopie ksiąg metrykalnych parafii Pielgrzymka z filiami Huta Samoklęska, Kłopotnica (dekanat Dukla); 1847-1871
142_6895 Bednarka Bednarka 1784-1872 Births, Deaths, Marriages
Browse 40 indexed records in 436 pages
Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl: Copies of record books of the Bednarka parish (Gorlice deanery); 1784-1872
 
Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu: Kopie ksiąg metrykalnych parafii Bednarka (dekanat Gorlice), 1784-1872

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.