Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1896)

Page 102 of dataset 1149_10
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
151896.10.291896.11.01Rozdziele42Parascevia DudraCatholicfemaleGregorius DudraMaria Kaczor
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/4a7abc6b17f06732d57f83a2bb416a2439e51073aba08cbfbb7eab15eb285fa1_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.