Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1896)

Page 102 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11896.04.22Rozdziele47Anastasia MysciwskyCatholicfemaleStephanus MysciwskyJulia Pregnar
21896.04.29Rozdziele119Maria FrenczkoCatholicfemaleTheodorus FrenczkoAnastasia Wanca
31896.05.23Rozdziele107Damianus LyzakCatholicmaleStephanus LyzakBarbara Prybyło
41896.05.29Rozdziele103Dionisius BubniakCatholicmaleBasilius BubniakRosalia Rak
51896.06.13Rozdziele101Alexander DraganCatholicmaleAntonius DraganAnna Telep
61896.06.14Rozdziele34Anna GrabaniaCatholicfemaleTheodorus GrabaniaAnastasia Warcholic
71896.06.30Rozdziele105Olga BubniakCatholicfemaleTheodorus BubniakPelagia Dragan
81896.07.08Rozdziele43Petrus DudraCatholicmaleThimotheus DudraAnna Borsuk
91896.07.22Rozdziele85Maria BorsukCatholicfemalePaulus BorsukParascevia Perz
101896.07.23Rozdziele24Stephanus WancaCatholicmaleMichael WancaAnna Kaczor
111896.08.15Rozdziele14Stephanus BorsukCatholicmaleJoannes BorsukRosalia Kołtko
121896.09.07Rozdziele41Anna FrenczkoCatholicfemaleMichael FrenczkoJustina Kaczor
131896.09.21Rozdziele86Michael DraganCatholicmaleGeorgius DraganAnastasia Onyszczak
141896.07.29Rozdziele65Nicolaus KomaraCatholicmaleSimeon KomaraMaria Telep
151896.10.29Rozdziele42Parascevia DudraCatholicfemaleGregorius DudraMaria Kaczor
161896.11.04Rozdziele6Maria TelepCatholicfemaleJoannes TelepAnastasia Holuta
171896.11.14Rozdziele28Anna PerzCatholicfemaleAlexius PerzJulianna Dragan
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/4a7abc6b17f06732d57f83a2bb416a2439e51073aba08cbfbb7eab15eb285fa1_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.