Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1897)

Page 116 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11897.03.29Rozdziele66Theodorus GrabaniaCatholicmaleJoannes GrabaniaMaria Lepak
21897.04.09Rozdziele18Ksenia BorsukCatholicfemalePetrus BorsukJustina Tylawski
31897.04.18Rozdziele91Georgius KaczorCatholicmaleSimeon KaczorAnna Smakuła
41897.05.04Rozdziele79Basilius TylawskiCatholicmalePetrus TylawskiPelagia Dudra
51897.05.14Rozdziele16Irena KocurCatholicfemaleStephanus KocurThecla Dudra
61897.05.20Rozdziele248Irena MazurikCatholicfemaleMichael MazurikMaria Patrowski
71897.07.06Rozdziele102Kiriakia KocurCatholicfemaleIllegitimate? ?Barbara Kocur
81897.07.16Rozdziele156Rosalia KocurCatholicfemaleBasilius KocurJustina Kocur
91897.11.08Rozdziele202Rosalia TelepCatholicfemaleMichael TelepAnastasia Bubniak
101897.12.12Rozdziele42Nicolaus DudraCatholicmaleGregorius DudraMaria Kaczor
111897.12.03Rozdziele61Anna PregnarCatholicfemaleDionisius PregnarThecla Dragan
121897.12.07Rozdziele11Anna NowakCatholicfemaleJoannes NowakAnastasia Tylawski
131897.12.12Rozdziele7Nicolaus TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiTatianna Pregnar
141897.12.17Rozdziele73Barbara BorsukCatholicfemaleMichael BorsukAnastasia Tylawski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/4a7613af3e3dfe2fa07be1a81a48b7feb064b4ccb31d74719dc89247b59e6407_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.