Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1897)

Page 116 of dataset 1149_10
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
101897.12.121897.12.14Rozdziele42Nicolaus DudraCatholicmaleGregorius DudraMaria Kaczor
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/4a7613af3e3dfe2fa07be1a81a48b7feb064b4ccb31d74719dc89247b59e6407_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.