Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1891)

Page 20 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11891.10.15Wapienne54Pelagia PerzCatholicfemaleTheodorus PerzMaria Lopała
21891.10.28Wapienne67Stephanus SzopaCatholicmaleJoannes SzopaIrina Kruk
31891.11.14Wapienne22Susanna ZawidniakCatholicfemaleIllegitimate? ?Helena Zawidniak
41891.11.17Wapienne25Anastasia BorsukCatholicfemaleBasilius BorsukAnna Chymczak
51891.12.20Wapienne20Anna CiupdaCatholicfemaleNicolaus CiupdaPelagia Prystasz
61891.01.22RozdzieleTatianna PerzCatholicfemaleBasilius PerzMaria Tyndir
71891.02.01Rozdziele98Justina DudraCatholicfemaleStephanus DudraMaria Kołtko
81891.02.13Rozdziele6Anna TelepCatholicfemaleJoannes TelepAnastasia Holuta
91891.02.14Rozdziele17Basilius DraganCatholicmaleMathias DraganAnna Tylawski
101891.02.13Rozdziele33Simeon GrabaniaCatholicmaleStephanus GrabaniaAnna Chomik
111891.02.28Rozdziele91Basilius KaczorCatholicSimeon KaczorAnna Smakuła
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/b9548df73e604355c942c3ac6e68ede3e1db45c15cb7aa660c3828434a61c56d_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.