Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1894)

Page 68 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
31894.01.03Męcina Wielka124Anastasia ZagorskiCatholicfemalePetrus ZagorskiMaria Chomik
41894.02.08Męcina Wielka94Joanna ZahirskiCatholicfemaleBlasius ZahirskiAnna Kaczmarczyk
51894.02.14Męcina Wielka133Maria BorykCatholicfemaleTheodorus BorykJustina Kret
61894.02.25Męcina Wielka72Maria BorykCatholicfemaleBasilius BorykAnastasia Kret
71894.02.19Męcina Wielka3? JuszczakCatholicfemaleAthanasius JuszczakMaria Kret
81894.03.11Męcina Wielka1Josephus ŁopataCatholicmaleJoannes ŁopataJustina Herman
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/c9d5496175c200b7d12d266f155f4adc0e23a3d1a32b4965af32ed30f5d8da58_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.