Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1894)

Page 71 of dataset 1149_10
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
21894.08.291894.09.10Rozdziele42Basilius DudraCatholicmaleGregorius DudraMaria Kaczor
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/c361e746f2245bf97e9f07697fceb8509874929e4e094c0133395b9dc3f09083_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.