Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1895)

Page 83 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11895.03.06Męcina Wielka23Rachella MuriankaCatholicfemaleIllegitimate? ?Barbara Murianka
21895.03.22Męcina Wielka60Gregorius KaczmarczykCatholicmalePetrus KaczmarczykEuphrosina Kaczmarczyk
31895.04.16Męcina Wielka23Theodra ZahirskyCatholicfemaleAdalbertus ZahirskyAnna Fec
41895.05.24Męcina Wielka65Paulus JuszczakCatholicmaleMichael JuszczakAgneta Karp
51895.06.08Męcina Wielka12Petrus KretCatholicmaleStephanus KretAnna Wal
61895.06.28Męcina Wielka48Julia SmakułaCatholicfemaleTheodorus SmakułaAnna Zywan
71895.06.30Męcina Wielka45Julia KaczmarczykCatholicfemaleJoannes KaczmarczykMaria Zahirsky
81895.08.22Męcina Wielka43Maria BorykCatholicfemaleJoannes BorykMaria Prystasz
91895.09.13Męcina Wielka100Michael RomanCatholicmaleOnuphrius RomanJulia Smakuła
101895.09.30Męcina Wielka81Euphrosina PerzCatholicfemaleDamianus PerzMaria Perz
111895.10.15Męcina Wielka20? ZelemCatholicfemaleSimeon ZelemJustina Kruk
121895.10.25Męcina Wielka59Michael KaczmarczykCatholicmaleAthanasius KaczmarczykJustina Kaczmarczyk
131895.11.13Męcina Wielka27Joannes MizikCatholicmaleBasilius MizikParascevia Rusyniak
141895.11.22Męcina Wielka105Nicolaus MusiałaCatholicmaleTheodorus MusiałaJuliana Jajdoch
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/3cd7dfed7697eb885231bc28aa4783d2e3037e1df9defac783595952f5f8bb44_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.