Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1895)

Page 90 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11895.08.05Pstrążne13Petrus ?CatholicmaleStephanus KozakAntonina Hrywna
21895.10.20Pstrążne35Jacobus GuzyCatholicmaleJosephus GuzyMaria Mowczan
31895.10.22Pstrążne11Michael DykijCatholicmaleBasilius DykijAnna Guzyj
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/1ba477b19a37f4166be03b2663410692a5840e57a1b45d632d0eb7c0c0ad9e93_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.