Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1896)

Page 99 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11896.04.25Męcina Wielka83Juliannus JuszczakCatholicmaleJoannes JuszczakMaria Kowalski
21896.04.29Męcina Wielka74Thecla KaczmarczykCatholicfemaleMacarius KaczmarczykMagdalena Kowalski
31896.05.04Męcina Wielka68Theodosia ZelemCatholicfemaleBasilius ZelemAnna Boryk
41896.06.22Męcina Wielka104Maria KoczmaCatholicfemaleGregorius KoczmaJoanna Smakuła
51896.06.13Męcina Wielka1Antonius ŁopataCatholicmaleJoannes ŁopataJustina Herman
61896.04.02Męcina Wielka133Parascevia BorykCatholicfemaleTheodorus BorykJustina Kret
71896.07.31Męcina Wielka102Maria RussyniakCatholicfemalePhilippus RussyniakEva Boryk
81896.10.11Męcina Wielka72Nicolaus BorykCatholicmaleBasilius BorykAnastasia Kret
91896.11.01Męcina Wielka12Parascevia KretCatholicfemaleStephanus KretAnna Wal
101896.11.08Męcina Wielka5Demetrius HermanCatholicmaleJoannes HermanAnna Szkippan
111896.11.20Męcina Wielka6Michael MuriankaCatholicmalePaulus MuriankaParascevia Smakuła
121896.12.21Męcina Wielka35Nicolaus FecCatholicmaleAndreas FecPelagia Zelem
131896.12.30Męcina Wielka84Maria MłynarCatholicfemaleSavus MłynarJustina Warchołyk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/60076d317079af40d376e16b39e357eb4df2219fecb21889313b11ee46908ef8_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.