Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1906)

Page 110 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11906.07.21Wapienne50Olga BubniakCatholicfemaleBasilius BubniakMaria Bodak
21906.08.02Wapienne70Stephanus BubniakCatholicmaleDemetrius BubniakPelagia Borsuk
31906.08.11Wapienne15Elisabeth MizikCatholicfemaleThomas MizikJustina Kaczmarczyk
41906.10.27Wapienne14Parascevia PrystaszCatholicfemaleTheodorus PrystaszAnna Kruk
51906.02.04Pstrążne40Anastasia ChymszakCatholicfemalePetrus ChymszakJulia Cucura
61906.04.06Pstrążne9Josephus BorsukCatholicmaleMatheas BorsukMaria Staszczak
71906.04.14Pstrążne8Irina KołtkoCatholicfemaleMathias KołtkoParascevia Kozak
81906.01.17Rozdziele78Maria KaczorCatholicfemaleNicolaus KaczorJustina Borsuk
91906.01.29Rozdziele105Euphrosina BubniakCatholicfemaleTheodorus BubniakPelagia Dragan
101906.02.10Rozdziele77Rosalia GrabaniaCatholicfemalePaulus GrabaniaAnastasia Dragan
111906.02.11Rozdziele41Demetrius FrenczkoCatholicmaleMichael FrenczkoJustina Kaczor
121906.02.12Rozdziele17Anastasia DraganCatholicfemaleMathias DraganAnna Tylawski
131906.03.01Rozdziele73Theodorus BorsukCatholicmaleMichael BorsukAnastasia Tylawski
141906.03.01Rozdziele39Georgius MłynarCatholicmaleMichael MłynarRosalia Tylawski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/b4acc87295a0de7a62f21300ea9f77363da90b362ec4a3022485051aa0e2dd23_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.