Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1899)

Page 20 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11899.11.13Męcina Wielka182Michael ZahirskyCatholicmaleBlasius ZahirskyAnna Kaczmarczyk
21899.11.25Męcina Wielka135Andreas JuszczakCatholicmaleElias JuszczakJoanna Boryk
31899.01.01Pstrążne8Melania ?CatholicfemaleMathias KołtkoParascevia Kozak
41899.01.25Pstrążne18Joannes BorgsiewiczCatholicmaleJosephus BorgsiewiczEuphrosina Chymczak
51899.02.12Pstrążne38Tryphon TehirCatholicmaleAsaphatus TehirMaria Kruk
61899.05.19Pstrążne2Nicolaus FedorczakCatholicmaleJacobus FedorczakJulianna Hnatyk
71899.06.08Pstrążne11Theodosia MartykaCatholicfemaleHiacynthus MartykaAnastasia Kozak
81899.08.09Pstrążne9? BorsukCatholicfemaleMathias BorsukMaria Staszczak
91899.09.06Pstrążne32Barbara CucuraCatholicfemaleLucas CucuraEcatharina Perz
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/9a4ff9d03f78fdb3bebe6ef3e1c0422ecb428736271332f593f7a79cfba89c35_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.