Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1899)

Page 24 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11899.04.27Wapienne44Gabriel FrenczkoCatholicmaleTheodorus FrenczkoThecla Kaczor
21899.06.09Wapienne54Nicetha PerzCatholicmaleTheodorus PerzMaria Lopała
31899.06.23Wapienne6Acilina PerzCatholicfemaleStephanus PerzMaria Bodak
41899.07.12Wapienne29Euphimia PerzCatholicfemaleGeorgius PerzAhaphia Hnatyk
51899.08.28Wapienne23Anna SzkirpanCatholicfemaleJoannes SzkirpanMaria Prokipczak
61899.09.01Wapienne35Gabriel PerzCatholicmaleDaniel PerzIrena Kołodyczyk
71899.09.24Wapienne15Maria MizikCatholicfemaleThomas MizikJustina Kaczmarczyk
81899.10.23Wapienne94Parascevia HałuszczakCatholicfemaleAlexander HałuszczakAnna Cucura
91899.11.29Wapienne67Justina SzopaCatholicfemaleJoannes SzopaIrena Kruk
101899.12.29Wapienne45Helena FrenczkoCatholicfemaleBasilius FrenczkoJulianna Ciupka
111899.12.29Wapienne18Eva BorsukCatholicfemaleGeorgius BorsukRosalia Lepak
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/95f16b253d660086588f4e06d197efc79b6aa3b2769246503857de2bafac2f0b_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.