Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Death records (1899)

Page 31 of dataset 1149_11
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11899.01.08Rozdziele91Maria BubniakCatholicfemale66 1/12SenectusJoannes Bubniak
21899.02.13Rozdziele34Anna GrabaniaCatholicfemale2 8/12scarlatinaTheodorus GrabaniaAnastasia Grabania
31899.02.21Rozdziele6Juliania PerzCatholicfemale13 2/12scarlatinaJoannes PerzAnastasia Perz
41899.03.13Rozdziele79Anna TylawskaCatholicfemalecirca 60Senectus
51899.03.21Rozdziele76Matrona TylawskaCatholicfemale11 19/30OdraDaniel TylawskiMaria Tylawski
61899.03.21Rozdziele79Thecla TylawskaCatholicfemale9 7/30mOdraPetrus TylawskiPelagia Tylawska
71899.03.24Rozdziele13Natalia TełepCatholicfemale7 4/30OdraJoannes TełepAnastasia Tełep
81899.03.29Rozdziele42Joannes DudraCatholicmale3 6/12OdraPetrus DudraAnastasia Dudra
91899.04.04Rozdziele37Euphrosina DraganCatholicfemale6 2/12OdraNicolaus DraganIrena Dragan
101899.04.07Rozdziele7Maria TylawskaCatholicfemale1 secondGravis parthus cansaStephanus TylawskiTatianna Tylawska
111899.04.07Rozdziele7Tatianna TylawskaCatholicfemale21 2/12ParthusStephanus Tylawski
121899.01.17Rozdziele22Davidus FrenczkoCatholicmale1 3/12OdraAndreas FrenczkoAnastasia Frenczko
131899.05.12RozdzieleJosephina SiwakCatholicfemalecirca 1Odra
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/b86d4a5ec189708719cf466509030f1ca5adb3a6a747e2eaf9472c0054452e3d_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.