Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1888–1901)

Page 49 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11901.06.02Męcina Wielka58Charitina KretCatholicfemaleMichael KretEva Dragan
21901.06.15Męcina Wielka28Paulus ZahirskyCatholicmaleAlexander ZahirskyMaria Szpak
31901.07.23Męcina Wielka103Anastasia ZahirskyCatholicfemaleMichael ZahirskyThecla Zełem
41901.07.23Męcina Wielka47Thecla BorykCatholicfemaleMichael BorykMaria Słymak
51901.09.03Męcina Wielka60Natalia KaczmarczykCatholicfemalePetrus KaczmarczykEuphrosina Kaczmarczyk
61901.09.11Męcina Wielka59Alexander KaczmarczykCatholicmaleAthanasiu KaczmarczykJustina Kaczmarczyk
71901.09.23Męcina Wielka183Maria BorykCatholicfemaleBasilius BorykAnastasia Kret
81888.11.NoMęcina Wielka14Josephus ZywanCatholicmaleGeorgius ZywanAnna Perz
91901.11.13Męcina Wielka21? SmakułaCatholicmaleJoannes SmakułaJoanna Zywan
101901.12.12Męcina Wielka63Anna PrybyłoCatholicfemalePaulus PrybyłoTheodosia Kaczmarczyk
111901.12.15Męcina Wielka182Maria ZahirskiCatholicfemaleBlasius ZahirskiAnna Kaczmarczyk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/dcf960f8fe813af50a31202fbbc52447b2ce152d9d4e2ea9f4550b3cbf02ce0f_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.