Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1898)

Page 7 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11898.06.05Rozdziele66Paulus GrabaniaCatholicmaleJoannes GrabaniaMaria Lepak
21898.06.14Rozdziele79Thecla TylawskiCatholicfemalePetrus TylawskiPelagia Dudra
31898.08.03Rozdziele99Romanus GrabaniaCatholicmaleHerasim GrabaniaAnna Smakuła
41898.08.20Rozdziele13Natalia TelepCatholicfemaleJoannes TelepAnastasia Kołtko
51898.09.23Rozdziele3Theodora CiepłykCatholicfemaleSimeo CiepłykTheodosia Murianka
61898.09.30Rozdziele114Tatianna CapCatholicfemaleSimeo CapMaria Kaczor
71898.09.29Rozdziele42Haphina DudraCatholicfemalePetrus DudraAnastasia Lokacz
81898.10.14Rozdziele43Cyprianus DudraCatholicmaleThimotheus DudraAnna Borsuk
91898.11.15Rozdziele75Anastasia BaiusCatholicfemalePetrus BaiusIrena Onyszczak
101898.12.20Rozdziele18Ambrosius BorsukCatholicmalePetrus BorsukJustina Tylawski
111898.12.29Rozdziele14Ignatius BorsukCatholicmaleJoannes BorsukRosalia Kołtko
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/f40a5d78aa227961b1b5ec0cb3c0425d4ed2fb01ea12896609ff15d162a6a71e_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.