Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1903)

Page 81 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11903.06.07Rozdziele14Nicolaus BorsukCatholicmaleJoannes BorsukRosalia Kołtko
21903.06.21Rozdziele86Thecla DraganCatholicfemaleGeorgius DraganAnastasia Onyszczak
31903.07.07Rozdziele73Feuronia BorsukCatholicfemaleMichael BorsukAnastasia Tylawsky
41903.07.11Rozdziele41Paulus FrynczkoCatholicmaleMichael FrynczkoJustina Kaczor
51903.07.17Rozdziele72Pelagia LyzakCatholicfemaleGregorius LyzakAnna Grabania
61903.08.01Rozdziele33Rozalia GrabaniaCatholicfemaleStephanus GrabaniaAnna Chomik
71903.08.06Rozdziele31Josephus TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiMaria Russyniak
81903.09.05Rozdziele78Irina KaczorCatholicfemaleNicolaus KaczorJustina Borsuk
91903.10.11Rozdziele65Demetrius KomaraCatholicmaleSimeo KomaraAnna Prybyło
101903.12.03Rozdziele85Parascevia BorsukCatholicfemalePaulus BorsukParascevia Pyrz
111903.12.06Rozdziele55Gregorius ZywanCatholicmaleDamianus ZywanJosepha Wozniak
121903.12.22Rozdziele104Irina SołtysCatholicfemalePetrus SołtysMaria Baius
131903.12.29Rozdziele59Rosalia SłepenCatholicfemaleDionisius SłepenParascevia Kanczuga
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/6c477e0b34a26ae5c810879769e1eb5eab273454720f894fb58fc41d24631a84_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.