Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1838-1867

Return to phlonx.com
 

Birth records (1860)

Page 34 of dataset 1149_3
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
81860.01.28Wapienne47Rosalia FrinczkoCatholicfemaleTheodorus FrinczkoAnastasia Kulik
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/8dc8d617d79adc9d75b606b400851b2902a0d9c101e31c23bcc6478de26fc4d5_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.