Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1839-1878

Return to phlonx.com
 

Birth records (1867)

Page 41 of dataset 1149_4
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11867.02.09Męcina Wielka13Gregorius KaczmarczykCatholicmaleStephanus KaczmarczykRosalia Kaczmarczyk
21867.02.27Męcina Wielka76Onesimus KaczmarczykCatholicmaleTheodorus KaczmarczykMaria Herman
31867.03.09Męcina Wielka19Eudokia RusyniakCatholicfemaleJoannes RusyniakRosalia Tylawski
41867.03.12Męcina Wielka72Anastasia KretCatholicfemaleMichael KretMaria Kaczmarczyk
51867.04.22Męcina Wielka79Pelagia ZielemCatholicfemaleDaniel ZielemMaria Mizyk
61867.04.27Męcina Wielka18Artemon KretCatholicmaleIllegitimate? ?Rosalia Kret
71867.06.01Męcina Wielka60Theodorus KaczmarczykCatholicmaleStephanus KaczmarczykAnna Herman
81867.06.14Męcina Wielka21Joannes SmakułaCatholicmaleCelestin SmakułaRosalia Zagorski
91867.06.25Męcina Wielka6Onuphrius MuriankaCatholicmaleJoannes MuriankaAnna Chruszczynski
101867.07.06Męcina Wielka30Fevronia HermanCatholicfemaleIllegitimate? ?Rosalia Herman
111867.10.05Męcina Wielka53Michael BorykCatholicmaleStephanus BorykMaria Bubniak
121867.11.13Męcina Wielka44Paulus KretCatholicmaleAndreas KretEva Mizik
131867.11.13Męcina Wielka45Justina PrybyłoCatholicfemaleTibertius PrybyłoPelagia Kaczmarczyk
141867.11.24Męcina Wielka43Anna PrystaszCatholicfemaleJoannes PrystaszAnastasia Mizik
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/be54d271cb7a6f59301bd8c4b586906a96f9e109b6cd9aa61f72005fa6ac45cb_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.