Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1839-1878

Return to phlonx.com
 

Birth records (1870)

Page 44 of dataset 1149_4
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11870.01.17Męcina Wielka68Tatianna ZielemCatholicfemaleStephanus ZielemEuphemia Pyrz
21870.01.01Męcina Wielka76Josephus KaczmarczykCatholicmaleTheodorus KaczmarczykMaria Herman
31870.01.03Męcina Wielka19Julianna RusyniakCatholicfemaleJoannes RusyniakRozalia Tylawski
41870.01.07Męcina Wielka43Anastasia JuszczakCatholicfemaleJoannes JuszczakThecla Szyron
51870.01.08Męcina Wielka54Anna BorsukCatholicfemaleStephanus BorsukMaria Zielem
61870.02.02Męcina Wielka99Macarius KaczmarczykCatholicmaleStephanus KaczmarczykAnna Herman
71870.02.04Męcina Wielka72Xenia KretCatholicfemaleMichael KretMaria Kaczmarczyk
81870.03.18Męcina Wielka10Basilius FecCatholicmaleMichael FecAnna Kaczmarczyk
91870.04.20Męcina Wielka70Anastasia KobasaCatholicfemaleJoannes KobasaRosalia Boryk
101870.05.15Męcina Wielka79Thomas ZielemCatholicmaleDaniel ZielemMaria Mizik
111870.07.04Męcina Wielka72Julianna DosznaCatholicfemaleJoannes DosznaMaria Fec
121870.07.30Męcina Wielka65Elias JuszczakCatholicmaleStephanus JuszczakAnna Szloch
131870.09.18Męcina Wielka80Thecla ChomikCatholicfemalePaulus ChomikAnastasia Boryk
141870.12.20Męcina Wielka94Daniel KaczmarczykCatholicmaleJoannes KaczmarczykRosalia Kruk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/350e90915431d74cff7da0e95da57cbcd83626e129dbfec25ddc095c46b6d027_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.