Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1863)

Page 56 of dataset 1149_5
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
101863.04.071863.04.08Rozdziele60Joannes TelepCatholicmalePetrus TelepThecla Widlak
111863.04.081863.04.08Rozdziele54Thecla BubniakCatholicfemaleJoannes BubniakEva Tylawski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/f3c5700eb3efe5ba3117a791471e90b3e2f2ce54ee37b4ca8d9f517c038c7db2_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.