Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1867)

Page 62 of dataset 1149_5
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
121867.10.141867.10.14Rozdziele40Anna PregnarCatholicBasilius PregnarMaria Kołodyczyk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/26b4ab702dcd3fafa65c3f53121860c9d665c79103ad052d98e7fa7626970ecd_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.