Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1867–1868)

Page 63 of dataset 1149_5
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11867.11.22Rozdziele37Joannes DraganCatholicmaleNicolaus DraganIrina ?
21867.11.22Rozdziele81Mathias DraganCatholicmaleBasilius DraganMaria Tylawski
31867.11.25Rozdziele13Gregorius KaczorCatholicmaleDaniel KaczorMaria Kret
41867.12.06Rozdziele20Barbara MichalczakCatholicfemaleMathias MichalczakRosalia Kruk
51867.12.20Rozdziele65Rosalia KomaraCatholicfemaleAlexius KomaraMaria Wanca
61868.01.08Rozdziele53Anastasia RusynCatholicfemaleSimion RusynHelenna Cap
71868.01.13Rozdziele36Basilius DraganCatholicmalePetrus DraganJustina ?
81868.02.15Rozdziele104Anna BubniakCatholicfemaleJoannes BubniakMaria Pregnar
91868.02.15Rozdziele11Simeon NowakCatholicmaleJosephus NowakRosalia Tylawski
101868.03.13Rozdziele23Joannes GabowskiCatholicmaleMichael GabowskiMaria Dziadok
111868.03.28Rozdziele53Daniel CapCatholicmaleMichael CapMaria Tindyr
121868.05.16Rozdziele12Pelagia DraganCatholicfemaleDemetrius DraganVictoria Szurek
131868.07.23Rozdziele47Stephanus MyscowskiCatholicmaleBasilius MyscowskiJustina Dragan
141868.08.12Rozdziele16Anna KocorCatholicfemaleStephanus KocorMaria Dragan
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/5e46d62849efe16313a1c987e08aca7be8dd24196f1f9eb1ebb3279313aa8dc3_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.