Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1868)

Page 63 of dataset 1149_5
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
81868.02.151868.02.16Rozdziele104Anna BubniakCatholicJoannes BubniakMaria Pregnar
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/5e46d62849efe16313a1c987e08aca7be8dd24196f1f9eb1ebb3279313aa8dc3_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.