Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1846-1902

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1895)

Page 27 of dataset 1149_6
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
21895.09.28Rozdziele15Theodorus Kocur23 7/12Helena Hrynya19 10/12Petrus KocurAnna WarianPetrus HrynyaHelena Miklus
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ccdd1b9e8bb92de05da8b3590b6f7a2e41cf012b4716f90a6fcc7bd0e50d9928_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.