Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1873)

Page 10 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11873.01.31Rozdziele52Joannes BubniakCatholicmalePetrus BubniakJustina Dudra
21873.01.30Rozdziele16Joannes KocurCatholicmaleStephanus KocurMaria Dragan
31873.02.05Rozdziele90Anna TylawskiCatholicfemalePetrus TylawskiTheodosia Herasym
41873.02.16Rozdziele49Joannes TylawskiCatholicmaleJosephus TylawskiRosalia Karlak
51873.02.28Rozdziele92Gregorius PyrzCatholicmaleSimeon PyrzRosalia Dragan
61873.03.20RozdzieleCatharina SiwakCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Siwak
71873.02.01RozdzieleAhaphia SiwakCatholicfemaleIllegitimate? ?Angela Siwak
81873.06.09Rozdziele14Maria BorsukCatholicfemaleJosephus BorsukMaria Karlak
91873.06.16Rozdziele87Joannes DraganCatholicmaleSimeon DraganSusanna Wruz
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/c5c8a7d4afa9d22b9382bc76b6233dd1fc8a06ad1951a696873f5812946546fa_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.