Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1873–1874)

Page 6 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
21873.10.16Męcina Wielka12Damian KretCatholicmaleStephanus KretRosalia Słymak
81874.03.20Męcina Wielka72Gregorius KretCatholicmaleMichael KretMaria Kaczmarczyk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ad853e7721d9c9f81d1918386a1bd4e1e4e9a6e3fd9963b4c08f675937a9fe87_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.