Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1873–1874)

Page 11 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11873.06.17Rozdziele43Irina DudraCatholicfemalePetrus DudraAnna Kołodiyczyk
21873.06.19Rozdziele79Petrus TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiAnna Szyron
31873.07.19Rozdziele68Petrus PrybyłoCatholicmaleJacobus PrybyłoAnna Wanca
41873.08.01Rozdziele56Rosalia BarszczCatholicfemaleTimotheus BarszczCatharina Popowczak
51873.08.26Rozdziele13Joannes KaczorCatholicmaleDaniel KaczorMaria Kret
61873.11.01Rozdziele32Demetrius LyzakCatholicmaleStephanus LyzakEva Dragan
71873.11.08Rozdziele29Stephanus TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiAnna Dragan
81873.12.19RozdzieleAmbrosius MichałowiczCatholicmaleIllegitimate? ?Helena Michałowicz
91874.01.13Rozdziele71Basilius KaczorCatholicmalePetrus KaczorRosalia Tylawski
101874.01.23Rozdziele8Tatianna TylawskiCatholicfemaleBasilius TylawskiRosalia Pawlak
111874.01.24RozdzieleTheodosius SiwakCatholicmaleIllegitimate? ?Agatha Siwak
121874.01.17Rozdziele21Maria KaczorCatholicfemalePetrus KaczorMaria Tylawski
131874.02.10Rozdziele28Basilius CapCatholicmaleTheodorus CapMaria Kaczor
141874.02.10Rozdziele28Stephanus CapCatholicmaleTheodorus CapMaria Kaczor
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/fa949b837bc0d6e752774a2c0e4ba7c61b8d9eaf5637ebfd7d901ba797aaebc8_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.