Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1874)

Page 12 of dataset 1149_8
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11874.04.281874.04.30Rozdziele103Anna ŚwiderCatholicfemaleAlexius ŚwiderMaria Pregnar
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/193740f5e69463fcb29833c1a1dfdb882e384b14216c7b64c33e39a5b118c901_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.