Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1875)

Page 36 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11875.01.17Rozdziele50Joannes BajusCatholicmaleBasilius BajusAnna Dudra
21875.01.19Rozdziele23Anna TylawskiCatholicfemalePetrus TylawskiEva Dziadok
31875.02.05Rozdziele3Maria CiepłykCatholicfemaleMichael CiepłykRosalia Bajus
41875.02.11Rozdziele43Simeon DudraCatholicmalePetrus DudraAnna Kołodijczyk
51875.02.15Rozdziele98Anna DudraCatholicfemaleStephanus DudraMaria Kołtko
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/e68ea7962c22fc67939c04ad9dd35edd04c31e2bc252a308862edb189a5b51f3_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.