Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1876)

Page 44 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11876.01.03Rozdziele16Juliania KocurCatholicmaleStephanus KocurMaria Dragan
21876.01.29Rozdziele98Anna DudraCatholicfemaleStephanus DudraMaria Kołtko
31876.02.04Rozdziele66Petrus GrabaniaCatholicmaleBasilius GrabaniaRosalia Szewczyk
41876.03.18Rozdziele37Julianna DraganCatholicfemaleNicolaus DraganIrina Borsuk
51876.04.23Rozdziele163Gregorius PronkoCatholicmalePetrus PronkoEva Frynczko
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/5b07efd7a972c6adc824282818b30737f883134b68ab3a3d6049b2ab2b1d1f09_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.