Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1876)

Page 45 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11876.04.23Rozdziele56Joannes BarszczCatholicmaleTimotheus BarszczCatharina Popiwczak
21876.04.25Rozdziele68Joannes PrybyłoCatholicmaleJacobus PrybyłoAnna Wanca
31876.04.29Rozdziele14Irina BorsukCatholicfemaleJosephus BorsukMaria Karlak
41876.05.11Rozdziele105Simeon ŚwiderCatholicmaleAlexius ŚwiderMaria Pregnar
51876.07.27Rozdziele88Maria DraganCatholicfemaleStephanus DraganAnna Dziadok
61876.08.14Rozdziele18Stephanus BorsukCatholicmaleGregorius BorsukTheodosia Cap
71876.08.24Rozdziele81Maria DraganCatholicfemaleBasilius DraganMaria Tylawski
81876.10.08Rozdziele82Joannes DraganCatholicmaleSimeon DraganSusanna Wrnz
91876.11.17Rozdziele19Anna TylawskiCatholicfemaleStephanus TylawskiRosalia Tylawski
101876.11.23Rozdziele39Michael MłynarczykCatholicmaleGregorius MłynarczykRosalia BubniakNote: serial# 15 appears twice in 1876
111876.12.10Rozdziele60Anna DraganCatholicfemaleJoannes DraganAgatha BubniakNote: serial# 15 appears twice in 1876
121876.12.12Rozdziele73Maria BorsukCatholicfemaleTheodorus BorsukJustina Kocur
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/2cadc43cc5548c0092c6bba06e4016b4643fe2aa001d7b10d558b64b094534d7_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.