Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1876)

Page 45 of dataset 1149_8
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
41876.05.111876.05.14Rozdziele105Simeon ŚwiderCatholicmaleAlexius ŚwiderMaria Pregnar
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/2cadc43cc5548c0092c6bba06e4016b4643fe2aa001d7b10d558b64b094534d7_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.