Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1877)

Page 60 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11877.01.17Rozdziele44Euphrosina TelepCatholicfemaleTheodorus TelepAnna Bubniak
21877.01.26Rozdziele23Paulus TylawskiCatholicmalePetrus TylawskiEva Dziadok
31877.02.13Rozdziele52Gregorius BubniakCatholicmalePetrus BubniakJustina Dudra
41877.02.19Rozdziele10Theodorus KocurCatholicmaleJoannes KocurAnna Nowak
51877.03.29Rozdziele41Maria FrynczkoCatholicfemalePetrus FrynczkoMaria Bajus
61877.04.07Rozdziele9Gabriel KocurCatholicmalePetrus KocurAnna Warian
71877.04.19Rozdziele52Joannes TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiJustina Bajus
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/8e217a13b4c88a0eabf6e06b8f47bac739b2382e5fabf34e3d14aa13f86ac4a1_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.